Historia filozofii – ćwiczenia / PLAN 2018-19

1. Filozofia – co to jest? (Platon)
2. Kultura umysłowa (z Państwa Platona – księga VII ) zajęcia 15X

3. Moralność a etyka (z Etyki Nikomachejskiej Arystotelesa, księga III)

4. Człowiek umiarkowany (Arystoteles CD)

notatka

sawant, który odwzorowuje miasta nazywa się Stephen Wiltshire

Stephen Wiltshire

5. Człowiek doskonały (ze św. Tomasza, Dzieła wybrane, O doskonałości życia duchowego, s. 219-244)

Tomasz i inne linki

6. Racjonalność (z Kartezjusza: Medytacje o pierwszej filozofii, medytacja 4, 5, 6)

kartezjusz-bog-i-matematyka-19-xi

7. Pytanie o wiarę (Zakład Pascala, Myśli, 3 – 7, s. 196 – 217)

26XI notatka

8. Podmiot i pewność (z D. Hume’a: Badania dotyczące zasad moralności, s. 3 – 45)

9. Sceptycyzm i prawo (Hume CD)

ważna notatka

10. „Kopernikański przewrót” w filozofii (z I. Kanta: Prolegomena, s. 19 – 65)

11. Nauka – filozofia – racjonalność (Kant CD)

12. Nietzscheański młot (z F. Nietzsche: To rzekł Zaratustra, s. 180 – 206)

polecam! kiedyś obejrzeć, chyba Stolarski wciąż to gra: https://www.youtube.com/watch?v=0SXKZIKj4Z0

13. Pytania ostateczne (F. Nietzsche CD)

MISTRZOWIE PODEJRZEŃ

14. Podsumowanie.