Zamówiłam – wydawało mi się – książkę, ale wczoraj okazało się – audiobooka (znów coś źle kliknęłam:) „Cyfrowa demencja” polecam serdecznie, póki nie jest za późno, na zachętę link do samego „terminu”: pojęcie cyfrowej demencji

w książce wiele miejsca o tym jak niszczą myślenie (edukację) kontakty online.

Do zajęć z Platona czyli czym jest filozofia, oczywiście dla chętnych do posłuchania:

zwłaszcza dla grupy środowej 11.30 czyli gr. 2

tłumaczony na polski wykład samego Mandelbrota (czyli jak matematyka rozszerza nasz umysł):
Benoit Mandelbrot: Fractals and the art of roughness
https://www.youtube.com/watch?v=ay8OMOsf6AQ&t=141s

a dla grupy środowej z 13.15 (gr. 3) o tym jak filozofia kształtować może nawet ekonomię czyli trochę o Hayeku (zwłaszcza kwestia CENY czego siłą rzeczy nie zdążyłam rozwinąć na zajęciach):
https://www.youtube.com/watch?v=WtE_V4wz-2g&t=1200s

w kontekście takiego zastosowania filozofii mówienie o postprawdzie jest cofaniem się w myśleniu:-) ale tylko w takim kontekście

Na konwersatorium będziemy przerabiali fragmenty klasycznych tekstów filozoficznych, na zaliczenie trzeba opracować (w parach, maksymalnie w trójkach) wybrany tekst któregoś z poniższych autorów (z wyjątkiem Platona i może Luhmanna, których ja przedstawię) i przedstawić wnioski według następujących punktów:

1. Jak ten tekst jest napisany? Czy są (i z czego wynikają) trudności ze zrozumieniem tekstu? (3-5 min.)
2. O czym ten tekst mówi? Postawienie problemu/pytania (1-3 najwyżej) (3-5 min.)
3. Co nam ciekawego mówi dzisiaj? Czyli co dla nas jest w tym tekście najważniejsze? Z czym można się zgodzić, albo nie. (3-5 min.)
4. Najważniejszy cytat/fragment/zdanie/akapit i dlaczego jest najważniejszy/e? (3-5 min.)

Proszę już na 13-14 w miarę możliwości przeczytać zadany tekst Platona, a na zajęcia 20-21 X można już się zgłosić do opracowania Arystotelesa, proszę w przyszłym tygodniu na liście obecności wpisać wybrane przez Państwa teksty do krótkiego opracowania (problemowego) na początek zajęć.

Załączam też opracowanie presokratyków z Tatarkiewicza:

Presokratycy 1czPresokratycy 2czPresokratycy 3cz Sokretes PlatonPOCZ

Platon, 424/423 p.n.e. – 348/347 p.n.e. ks. VII „Państwa”

Pierwszy tekst to księga VII „Państwa” Platona, dostępny tutaj: PAŃSTWO

Arystoteles, 384 p.n.e. – 322 p.n.e. „Etyka Nikomachejska” ks. III link: Etyka N

Tomasz z Akwinu ok. 1225 – 1274 „O doskonałości życia duchowego” (fragm.) link: św. Tomasz o doskonałości

Kartezjusz 1596 – 1650 „Medytacje” 1-4 link: Medytacje

Pascal 1623 – 1662 „Myśli” („Zakład”) link: Pascal

Hume 1711 – 1776 „Traktat o naturze ludzkiej”, O rozumie, rozdz. 12-14 link: Hume rozdz. 12-14

Kant 1724 – 1804 link: Prolegomena Kant

Hegel 1770 – 1831 „Fenomenologia ducha” link: Hegel fenomenologia ducha

Nietzsche 1844 – 1900 Nietzsche Ecce homo

Wittgenstein 1889 – 1951 Dociekania filozoficzne (200-275): Wittgenstein 200-275

Hannah Arendt 1906 – 1975 link: Arendt Eichmann

Niklas Luhmann 1927 – 1998 fragm: Luhmann Systemy społeczne

Michel Foucault 1926 – 1984 fragm:

Foucault Szaleństwo i literatura