KULTUROZNAWCZY KOLEKTYW MYŚLOWY

Seminaria z cyklu: Perspektywa kulturoznawcza

Seminarium I
O odkrywaniu świata heteronomicznego. Perspektywa kulturoznawcza
17 X wtorek od. 12.00 do ok. 16.30
Organizatorzy: dr hab. Przemysław Rotengruber, dr Rafał Ilnicki, dr hab. Agnieszka Doda-Wyszyńska
W stulecie dokonań Floriana Znanieckiego pragniemy zainicjować w 2017 roku seminarium, w zamierzeniu cykliczne, z tendencją do organizacyjnego i tematycznego rozrastania się.
Tematem wiodącym jest kondycja polskiego kulturoznawstwa – z perspektywami rozwojowymi, ale przede wszystkim ograniczeniami tych perspektyw. Pragniemy zastanowić się przede wszystkim nad odrębnością kulturoznawstwa jako dziedziny nauki zwanej „późnym wnukiem” czy „niechcianym krewnym” filozofii. Nasz punkt wyjścia stanowi refleksja nad heteronomicznością świata z perspektywy kulturoznawczej. Podejmiemy (i zaprosimy do dyskusji nad nim) problem odnalezienia się badaczy zjawisk kulturowych w labiryncie wartości, które stają coraz bardziej niezdeterminowane, odwracalne i niezróżnicowane (według cech współczesności podanych przez Jeana Baudrillarda). Oprócz myśli Floriana Znanieckiego (którą przedstawi P. Rotengruber) i kilku znaczących polskich badaczy (Rafał Ilnicki wskaże na możliwość rozpatrywania kulturoznawstwa jako kolektywu myślowego odnosząc się do idei Ludwika Flecka, aktualność koncepcji dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego i filozoficznej psychiatrii nastawionej na wartości Antoniego Kępińskiego przedstawi Agnieszka Doda-Wyszyńska), jesteśmy otwarci na propozycje całościowych wizji nauki o kulturze / kulturach i włączenie innych polskich interdyscyplinarnych badaczy w pole rozważań o heteronomiczności współczesnego świata.
Na zaproszenie spoza Wydziału Nauk Społecznych UAM odpowiedział dr hab. Krzysztof Abriszewski (UMK Toruń).

Seminarium II
Obserwacja kultury.
Fenomenologia jako metoda kulturoznawcza

04 grudnia 2018 wtorek godz. 16

Organizatorzy: dr Rafał Ilnicki, dr. hab. Krzysztof Abriszewski, dr hab. Przemysław Rotengruber, dr hab. Agnieszka Doda-Wyszyńska
Inicjujemy II seminarium, którego tematem wiodącym jest kondycja polskiego kulturoznawstwa. W tym roku nasz punkt wyjścia stanowi fenomenologia i możliwość przełożenia jej metody (ogląd i opis tego, co bezpośrednio dane) na badania kulturoznawcze.