Problem dysonansu poznawczego umocowanego w MITACH: Wojna Idei

Do zajęć 11.05: postaci mityczne według strukturalistycznego i psychoanalitycznego ujęcia mitów.

Proszę spojrzeć w załączony link na to, co nazywamy MITEMAMI:

Krzysztof Gajewski O strukturalizmie

Do tematu miłości analiza filmu Triera: Ciało za ciało

27.04 temat różnic między mitem bajką a legendą.

20.04 zostały nam jeszcze dwa wiodące mity: MŁODOŚĆ / MIŁOŚĆ

Na podstawie Rolanda Barthesa: mity dotyczą archetypów lecz są wyrażone w języku, przede wszystkim w symbolach.

Film o którym mówiłam w kontekście powrotu praktyk magicznych w kulturze współczesnej: CRASH

Artykuł o Narcyzie jako „zaklętym w teraźniejszości”: Ciarka, Narcyz

Na następne zajęcia film do przemyślenia: Wśród Masajów

W kulturach prymitywnych (nie jest to pejoratywne określenie) są kanony funkcjonowania zapisane w rytuałach, sposobach radzenia sobie z rzeczywistością. Tu kobieta wychowana w kulturze Zachodniej, zdaje się rezygnować z kanonu wypracowanego w tej kulturze, ale domaga się, żeby jej przyzwyczajenia zostały zaakceptowane przez społeczność jej męża (że nie będzie jedną z wielu żon, że nie będzie miała więcej dzieci). Jestem bardzo ciekawa jak się potoczą jej losy. Czy uprawnionym jest wartościowanie jakiego się dopuszcza, mówiąc, że ta kultura (Masajów) wymiera, bo wymiera m.in. przez takie jak jej naruszenia tej kultury.

Tabela opisująca zmiany/przekształcenia w obrębie wartości/cnót.

Załączniki na następne zajęcia o mitach czasu (30.03):

Rozdział z „Obecności mitu” Kołakowskiego Kolakowski-Mit-przypadkowosci-natury.pdf

i o historyczności w kontekście pierwotnego doświadczenia czasu u Eliadego z „Mitu wiecznego powrotu”

Eliade Mit wiecznego powrotu

W sumie tematy „nowego pogaństwa” i techniki świetnie wprowadzają do kolejnego tematu 23.03: MITY WOLNOŚCI

Dla chętnych fragmenty z Bergera: Berger Po co diabeł

i Ilnickiego (dwie transcendencje): Ilnicki, Bóg cyb

Zdecydowanie wygrał temat Bóg / bogowie (22 pkt), dlatego 16.03 wykład na ten temat,

tekst do wykładu: Kołakowski mit fen.oboj.św.

Następne tematy: Wolność (16 pkt.)

Czas – cykliczność / porządek / ład / harmonia (14 pkt.)

Mity Natury (13 pkt.)

i ex aequo: Młodość / piękno vs Miłość (po 11 pkt.)

Tekst dla chętnych do T1 o omnipotencji (09.03.21): Ricoeur Symbolika zła

02.03 zajęcia wprowadzające: tu audio: MITY WOKÓŁ NAS

Forma egzaminu: ustna „prezentacja” (najwyżej 3 slajdy można pokazać) do 20 minut, jednoosobowa lub w parze, lub najwyżej trzyosobowa (wtedy do 30 minut) do tematu przerabianego na zajęciach: ukazać jakiś inny aspekt, sproblematyzować temat według swojego doświadczenia i lektur.

09 marca temat: Mit omnipotencji i wiecznie otwartych możliwości (tekst poniżej)

Pierwszy tekst ADW MITY 2020

dla p. Agaty coś o McLuhanie: artykuł