Moja hipoteza: semiologia/semiotyka chce być dla humanistyki tym, czym fizyka dla nauki. Tak myślę po przeanalizowaniu czterech największych semiotyków światowych: Peirce’a, Łotmana, Eco i Barthesa.


Tak jak fizyka łączy materię z matematyką, tak semiotyka próbuje połączyć myśl z językiem, poprzez znajomość kodów i rozpoznanie znaków (odpowiednikiem są mniej więcej dla fizyki cząstki elementarne). Jeżeli myślą Państwo, że w naukach ścisłych panuje większy porządek, proszę posłuchać:

Prof. Krzysztof Meissner – „Czy cząstka Higgsa ma rodzeństwo?”

https://www.youtube.com/watch?v=LfZIUH8KJiA

minuta 22: problem nadmiarowości w opisie cząstek elementarnych;
min. 26: problem skali, który dotyczy również semiotyki, np. Barthesowskie ujęcie Mody jako systemu znajdującego się poza skalą konkretnych czasów i wynalazków kreatorów.
Min. 59: minimalna nadwyżka materii co powoduje.

Bardzo ciekawy wykład filozoficzny profa K. Meissnera, wcale nie na temat wiary, jak dla mnie na temat obiektywności języka i możliwości porozumiewania się, rozumienia, który to problem nie dotyczy tylko nauk społeczbnych/humanistycznych, ale w równej mierze, a może nawet bardziej, ścisłych:

https://www.youtube.com/watch?v=291sutj35Mo

Łotman był pod wpływem I. Prigogine’a i jego teorii ukadów dyssypatywnych. Struktura dyssypatywna, czyli daleka od stanu równowagi dąży przez samoorganizację do tzw. Wyższego stanu uporządkowania. Do utrzymania stanów równowagi (czyli stanów samozorganizowania na wyższym poziomie) niezbędna jest ciągła, nieodwracalna wymiana energii z otoczeniem.

O samoorganizacji inspirowanej odkryciami Prigogine’a po angielsku (najkrótszy wykład):

https://www.youtube.com/watch?v=3ypBqxv_tz8

Na koniec (ostatnie dwa zajęcia) proszę przeczytać dwa krótkie, ale gęste teksty: 1. końcówkę „Systemu Mody” Barthesa. Prosze zwrócić uwagę, że Barthes traktuje systemy (takie jak Moda) jako systemy retoryczne, czyli przekształcające język w sztukę perswazji.

Na samym początku fragmentu 20.6 mamy bardzo ciekawą definicję retoryki: funkcją systemu retoretycznego jest maskowanie systemowej i semantycznej natury wypowiedzi, poprzez PRZEKSZTAŁCENIE RÓWNOWAŻNOŚCI W RACJĘ. Równoważność to zrozumienie, ale prawdziwa komunikacja bazuje na nierównowadze racji (o tym pisze J. Łotman).

END Systemu Mody

2 tekst. Do czego może służyć semiotyka, próbuję to ująć w podręczniku, którego nie mogę Państwu przed wydaniem zaprezentować, ale garść refleksji końcowych tu:

Podsumow ADW