na 01 czerwca:

Agnieszka Doda-Wyszyńska is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Agnieszka Doda-Wyszyńska’s Zoom Meeting
Time: Jun 1, 2020 11:30 AM Warsaw

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/91092145526?pwd=cldHV0Jqdjk3U1VGdVRKVnRIL2dhZz09

Meeting ID: 910 9214 5526
Password: 5mfqZZ

25.05

T1: Źródła przemocy (p. Cezary, p. Celestyna i p. Alexandra)

Grupa pierwsza przedstawiła pojęcia związane z przemocą, p. Cezary skupił się na Freudzie, p. Alexandra na Frommie i Jungu, a p. Celestyna na Žižku. Szkoda, że Państwo nie zawęzili sobie tematu, nie narzucili jakiegoś rygoru, a co najważniejsze: nie przedyskutowali między sobą, temat nie był on ograniczony ani lekturą (wrażenie korzystania co najwyżej z wikipedii) ani przykładem/przykładami (owszem, pojawili się narkomani, Kongo wyskoczyło jak królik z kapelusza, podobnie Antygona, ale żaden wątek nie został przybliżony). Trzeba było się skupić na przykład na przemocy w środowisku narkomanów, albo na zjawisku przemocy symbolicznej (analiza mitu Antygony chociażby). Temat przedstawiony był hasłowo, w momencie kiedy robiło się ciekawie, Państwo przechodzili do kolejnego wątku czy skojarzenia, wrażenie miałam niestety podobne jak w grupie przygotowującej temat IZOLACJI, całkowitego pogubienia, mimo, że znane są mi pojęcia, na które się Państwo powoływali. To jeszcze raz uświadamia mi jak ważna jest dodatkowa praca konieczna do włożenia w zagadnienia poruszane na zajęciach, czyli czytanie i samodzielne przemyślenie zagadnień. Przekazywanie wiedzy w dzisiejszym świecie BEZ PROBLEMATYZOWANIA jej, jest nawet szkodliwe, bo mamy do czynienia z przeciążeniem wiedzą.

Moja próba problematyzacji tego, co Państwo mówili:

p. Cezary: czy popęd śmierci jest czymś innym niż popęd życia? czy można rozdzielać te dwa popędy, czy jednak myślenie o Eros i Thanahos jako jednym nie przyniosłoby więcej korzyści? Instynkt przetrwania w końcu często wymaga uruchomienia woli walki i rywalizacji. Dlaczego przemoc łączyć bezpośrednio z agresją? Trzy rodzaje sadyzmu przedstawione zostały niejasno, zwłaszcza dotkliwy był brak rozróżnienia na mechanizmy jednostkowe i grupowe przemocy, co potem poskutowało sprowadzeniem tych grupowych do FORM OBŁĘDU (p. Alexandra). To niebezpieczne (bo narażone na stereotypy) myślenie; dobrze, że tu pojawił się Jung z koncepcją CIENIA, ale wątek ten znowu pozostał tylko przywołany hasłowo. P. Celestyna z dobrze rozpoczętą analizą przemocy systemowej, niestety pozostała przy Žižkowych przykładach, ale bez typowego dla Žižka IRONICZNEGO rozwinięcia: owszem, myślimy stereotypami i przemoc wpisana jest w sam język, ale to nie znaczy, że mamy zmieniać język (proszę pamiętać, że Žižek to jeden z najbardziej sprzeciwiających się tzw. „poprawności politycznej” myśliciel), że sama zmiana nazw cokolwiek zmieni w naszym myśleniu i funkcjonowaniu. Przedstawienie projektu zakończone zostało moim ulubionym przykładem Antygony, która przeciwstawiła się dyskursowi Kreona nie dlatego, że chciała pochować brata zbrodniarza (!), ale dlatego, że w ogóle nie uznawała go ZBRODNIARZEM. I tu nie chodzi o nazwę / określenie, ale o całą koncepcję świata (Antygona uznawała wartość rodziny i miłości wykraczającej poza miłość męsko-damską, zrezygnowała z przyszłości z synem Kreona). Zarówno Antygona jak i Kreon posługują się PRZEMOCĄ, ale robią to ze względu na inną hierarchiię wartości, a nie ze względu na instynkty, do których temat przemocy Państwo (mam nadzieję niechcący) sprowadzili.

II T: Samotność i poczucie inności (nawet względem samego siebie)

P. Magdalena i p. Natalia b. dobrze przedstawiły temat, ponieważ skupiły się nie na hasłach lecz na problemie, związały go z momentem życia, który jest dla psychoanalityków najważniejszy, czyli pierwsze miesiące życia (stadium lustra to ok. 6-18 miesiąca życia dziecka) i obudowały lekturą (chociażby artykułu: Język u Lacana )

Pojawia się tu szereg pytań, które w kontekście „niedostępności siebie dla siebie” (koncepcja Lacanowskiego Podmiotu i Realnego) można nie tylko postawić, ale i przemyśleć: dlaczego poczucie samotności (nie tylko osamotnienia) związane jest z oddzieleniem od matki? Dlaczego ta wczesna faza tak bardzo nas kształtuje? Czy wzorce życiowe bardziej tworzone są przez obserwację najbliższych niż przez kulturę? I na ile możemy je przezwyciężyć. Czy praca nad traumą / traumami polega na ich „faktyczności” czy raczej nad traumą powinno się pracować symbolicznie (zaraz mi się wyświetlił film widziany wczoraj

Droga do zapomnienia

(nie wiem czy polecam, nie był bardzo dobry, ale w kontekście prezentacji zaczęłam o nim myśleć)

Pojawiło się też ważne zdanie, że dla psychoanalityków nie istnieją fakty lecz tylko interpretacja.

W tym kontekście, Antygona np. jest z innego porządku symbolicznego (niż my? niż Kreon?). I to zdanie mi bardzo utkwiło: „Samotność jest skutkiem dążenia do braku samotności”.

Kilka wątków z obu prezentacji omówię za tydzień w kontekście PROJEKCJI jako słabo rozpoznanego mechanizmu obronnego EGO i w kontekście filmu dostępnego na cda „Jabłka Adama”

Jabłka Adama

(proszę zwrócić uwagę na postać lekarza!)

18.05

T: KOBIECOŚĆ zbuntowana

(p. Agnieszka, Sandra, Karina, Paulina)

Bardzo przekrojowo pokazały panie archetyp MATKI jako podstawowy archetyp kobiety, i co z niego wynika. Poprzez analizę tekstów m.in. C.G. Junga („O naturze kobiety”), skupiły się panie na 3 podstawowych wątkach: archetyp matki, Wielkiej Matki, kompleks Elektry, animus i anima – jako dwa bieguny człowieczeństwa: żeńskość w męskości i męskość w kobiecie

wystąpienia się przeplatały, widać było, że temat mają panie przedyskutowany, ale dla posumowania, p. Agnieszka przypomniała bipolarność struktury archetypów, wagę podejmowania prób „odmitologizowania” kobiecości, zaklętej w „czasie życia” kobiety, który jest bardziej związany ze społecznymi rolami niż w przypadku mężczyzny (wolność mężczyzny)

p. Karina przedstawiła odmienność kompleksu Elektry, który wykracza poza „Freudowską zazdrość o członka” (kompleks Edypa), a bardziej związany jest z odróżnieniem się od matki jako związanej z ojcem, ja np. bardzo dobrze pamiętam ten okres w swoim życiu (specyficzne uwielbienie dla ojca), ale gdy rozmawiałam z innymi kobietami, wydaje mi się, że jest ten okres często wypierany (co grozi tym, że kobieta powtarza błędy matki w swoim życiu; i wiąże się z mężczyzną „takim jak ojciec”). Zostało tu postawione ważne pytanie: czy archetyp matki przeciwstawia się archetypowi buntu?

p. Paulina przedstawiła archetyp Matki Natury, pochodzenie tradycji matriarchalnej i przenikanie się animy i animusa w psychice ludzkiej, ale i w kulturze, skąd pochodzą błędne stereotypowe ujęcia tych pierwiastków (ciekawy przykład królowej Elżbiety I)

p. Sandra mówiła o trudności pogodzenia macierzyństwa z seksualnością, o nieświadomym odrzuceniu macierzyństwa, o sztucznym ideale Matki Polki

(na marginesie polecam Państwu na przyszłość film

Więzy miłości

i o dwóch siostrach, o którym to filmie już wspominałam

Hilary & Jackie


(ale przestrzegam przed zawartą / sfilmowaną) w obu pozycjach patologią! mam wrażenie, że młodzi ludzie mogą jej nie odczytać)

Nie wiem czy dobrze przypisałam wątki, bo w prezentacji autorki projektu bardzo ładnie sie przeplatały.


Na następne zajęcia przygotowuje się grupa p. Natalii i p. Alexandry (źródła przemocy)

Agnieszka Doda-Wyszyńska is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Agnieszka Doda-Wyszyńska’s Zoom Meeting

Time: May 18, 2020 11:30 AM Warsaw

Join Zoom Meeting

LINK

Meeting ID: 936 1824 0132

Password: 8hfgzv

11.05. godz. 11.30

p. Magda, Julia, Agata i p. Jakub: TEMAT IZOLACJI

Na plus zaliczam to, że wystąpili Państwo jako pierwsi, na minus to, że temat nie był doprecyzowany,

o co prosiłam i w audio i mailowo, czyli dla następnych prezentujących przypominam:

– należy wybrać ze 2-4 główne wątki w obrębie tematu głównego, przede wszystkim zredukować temat po burzy mózgów w obrębie grupy, najlepiej wyłonić jakiś problem, który Państwo naświetlą, który „rysuje chociaż” jakąś drogę wyjścia oryginalną (nie taką, że można np. zadzwonić do pomocy psychologicznej)

i 2. temat powinien być poparty jakąś lekturą, jakaś część teorii psychoanalitycznej czy chociaż pojęcie z teorii psychoanalitycznej powinny się w tle omawianego tematu pojawić (np. koncepcja erosa/thanatosa, koncepcja struktury psychicznej: ego, id, super-ego, przepaść między zasadą rzeczywistości i zasadą przyjemności, koncepcja archetypu Junga: jeden np. archetyp animy/animusa np. itp.)

Dla potrzeb tematu, który mnie interesuje (który częściowo oczywiście) omawiałam w starym audio,

zrobiłam dziś taką notatkę (Temat: Zło)

Krótko o poszczególnych wystąpieniach:

p. Magdalena: ukazanie sfer życia codziennego w czasie izolacji, ciekawy problem związany z nowym trybem pracy i nauki, ale w ogóle pani tego nie rozwinęła, brakowało na początek określenia tła, głównego problemu, który Państwo wybrali do omówienia, nie można mówić o wszystkim, bo wtedy mówimy o niczym;

dobra próba nakreślenia plusów i minusów dzisiejszej sytuacji (np. mniej wypadków drogowych, ale „więcej czasu wolnego” dla kogo??? ja nie mam więcej czasu wolnego), problem gospodarowania czasem – byłby dobry, gdyby wszyscy w grupie potrafili się na nim skupić i go rozwinąć pod odpowiednim kątem (np. ja biorę seniorów, ja uczniów, ja studentów itp.); o seniorach – całkowicie subiektywna opinia, że dobrze na nich wpływają seriale, byłam ostatnio na wykładzie o destrukcyjnym wpływie zwłaszcza seriali na mózg osoby 50+

p. Kuba: jak znaleźć motywację w 4 ścianach, ciekawie się zaczęło, ale potem też tylko słowotok na zaliczenie, metoda luźnych skojarzeń CD, pojawiło się ciekawe pojęcie KRYZYSU, zwłaszcza kryzysu jako szansy na uruchomienie nowych zasobów, potrzeba oddzielenia sfery prywatnej i zawodowej, ale niestety… poziom ogólności maksymalny,

p. Julia: znów ciekawie się zaczęło: jesteśmy zanurzeni w cielesności, ale potem same hasła (wyzwanie dla rodzin, fundacje, że istnieją, i że patriarchat jest zły, oraz depresja jest zła), znowu pojawiły sie tropy w kierunku neuroplastyczności mózgu (i to znowu bardzo ciekawe, żeby się tym trochę zająć, ale cała grupa pozostała na tym samym poziomie ogólności), tylko tyle prelegentka powiedziała, że coś takiego jest; kolejne hasło warte rozwinięcia: że jesteśmy nastawieni na wynik a nie na proces…

p. Agata: o emocjach chyba mówiła najwięcej, ale bez pogłębienia,


zamieszczę państwu artykuł

o współczesnych emocjach (zahaczający mocno o psychoanalizę)

EMOCJE

p. Agata cd: może jest to czas (pandemia), żeby sobie coś uświadomić, rozmowa wyzwala kreatywność, ale grupa nie skłaniała do takiej rozmowy, mam wrażenie że Państwo nawet ze sobą nie rozmawiali, nie korespondowali w sprawie doprecyzowania tematu, nie wykonali żadnej wspólnej pracy, każdy wziął jakieś luźne pojęcia (np. ja powiem o emocjach, ja o depresji, ja o 4 ścianach, tak było?) do tego, żeby pogadać przez 10 minut, ale aż tak nie jesteśmy odizolowani, żeby nie można tego „uwspólnić”. Takiego „uwspólnienia” oczekuję od następnych grup.

Za tydzień 18 maja: KOBIECOŚĆ zbuntowana

(p. Agnieszka, Sandra, Karina, Paulina)


POZDRAWIAM, do usłyszenia!

Szanowni Państwo,

zajęcia online 11 maja o godz. 11.30: IZOLACJA (panie Magda, Julia, Agata i pan Jakub) / ja też w kontekście Zła

proszę resztę grupy aby pomyślała nad pytaniami, które można zadać, żebyśmy zrobili małą dyskusję,

jeśli pytań będzie dużo, wybierzemy najciekawsze, jeśli Państwo nie będą mieli pytań, będzie gorzej, bo będę pytać głównie ja : – )

pozdrawiam

ADoda

pn 11:30

Agnieszka Doda-Wyszyńska is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Agnieszka Doda-Wyszyńska’s Zoom Meeting – Psychoanaliza

Time: May 11, 2020 11:30 AM Warsaw

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/95964905758?pwd=NHdpS1Z6Y0dnVHFabkFyVlJCYmRVdz09

Meeting ID: 959 6490 5758

Password: 2aDNH1

04.05 za tydzień przechodzimy na zajęcia online

dzisiaj odbyły się zajęcia z analizy filmowej, a jako że obraz pasuje również do naszego tematu (ZŁO okiem psychoanalizy), który jest zbyt obszerny na kolejne krótkie audio, przenoszę Państwu ten temat na za tydzień:

obok DETERMINIZMU o którym fragmenty z dzisiejszych zajęć tu: online o determinizmie

polecam wysłuchać bardzo krótki fragment wykładu S. Zizka o stereotypowym widzeniu nieba i piekła na podstawie pytania: czy ludzie w niebie mogą być szczęśliwi, gdy wiedzą, że część bliźnich cierpi w piekle, wycięte pewnie dość przypadkowo, ale też w ciekawy sposób odnosi się do „kategorii filmowych”

Zizek

PRZEDSTAWIĘ TEMAT ONLINE W PUNKTACH 11.05. ok. południa, jeszcze się umówimy.