Wykaz wybranych publikacji 2011-2018

W czasopismach:

1. Widzieć więcej? Spojrzenie z zewnątrz, „Przegląd Humanistyczny” 2011 nr 2, ss. 63 – 72.

2. Trans czy misja?], „Panoptikum” 2011 nr 10, ss. 51 – 61.

http://agnieszkadoda.pl/pubs/trans-czy-misja/

3. Dozowanie cielesności – kiedy sport przestaje być zdrowiem (semiotyczna analiza promocji sportu), „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego” 2012 nr 36, ss. 82 – 89.

4. Cud miłości – ciało za ciało, „Studia Kulturoznawcze” 2012 nr 1(2), ss. 73 – 81.

5. System zła, „Studia Kulturoznawcze” 2013 nr 1(3), ss. 95 – 107.

6. Gotowe do powiększania [Prêt à porter to Blow up], „Studia Kulturoznawcze” 2013 nr 1(3), ss. 173 – 179.

7. The Picture of Polish Generations on the Basis of the Analysis of Childhood Specific Media Heroes and Values Attributed to Them (Agnieszka Doda-Wyszynska, Monika Obrębska), „Romanian Journal of Population Studies” Vol. VIII, No. 2, 2014, ss. 55 – 74.

8. The Philosophy of Representation (According to Jacques Rancière) and the Tactics of Knowledge, „The Polish Journal of the Arts and Culture” 10(2/2014), ss. 35 – 50.

9. „Jedyną funkcja myślenia jest wytwarzanie nawyków”?, „Studia Kulturoznawcze” 2015 nr 1(7), ss. 95 – 107.

10. Dwa systemy dobra? – fenomen sprawności, w: „Fenomen dobra” Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2015, ss. 241 – 253.

11. Ironia i powtórzenie – podstawowe narzędzia fabularyzacji. Z inspiracji twórczością Sørena Kierkegaarda, w: „Studia Kulturoznawcze” nr 2(10)/2016, ss. 43 – 55.
12. Lethal Program of Culture vs the Whole of Presentation. Presentation of Body Without Organs, w: „Journal of Applied Cultural Studies”, vol. 2/2016, ss. 113 – 122.

W pracach zbiorowych:

1. Nieświadomość czy niestabilność estetyczna? (Pytania Jacques’a Rancière’a o przedstawienie), w: Efekt motyla 2. Humaniści wobec metaforyki teorii chaosu, red. K. Bakuła i D. Heck, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011, ss. 323 – 337.

2. Niezrozumienie podstawą dyskursu? Zagadka Sfinksa, w: O utrudnieniach w porozumiewaniu się. Perspektywa języka i komunikacji, red. M. Obrębska, Wyd. Naukowe WNS UAM, Poznań 2011, ss. 207 – 218.

Zagadka Sfinksa

3. Pamięć obrazu – skrzyżowane spojrzenia na estetykę, w: Konteksty sztuki. Konteksty estetyki. tom I. Perspektywy estetyki, red. K. Wilkoszewska, A. Zeidler-Janiszewska, Wyd. OFFICYNA, Łódź 2011, ss. 345 – 357.

4. Sprawność jako cnota – czy można etyczną myśl Arystotelesa odnieść również do kultury fizycznej?, w: Kultura fizyczna i sport w zwierciadłach nauk humanistycznych, red. W. J. Cynarski. J. Kosiewicz, K. Obodyński, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, ss. 34 – 45.

5. Społeczeństwo dobrobytu a pragnienie dobrostanu, w: Aksjologia współczesności. Problemy i kontrowersje, red. B. Truchlińska, Wyd. UMCS, Lublin 2012, ss. 73 – 88.

6. Ciągłość Nieświadomego w sztuce, w: W(okół) współczesnej filozofii francuskiej. Komentarze, nawiązania, inspiracje, red. B. Choińska, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2012, ss. 183 – 214.

7. Obserwacja – widzenie – patrzenie – podglądanie, czyli kreatywność przedstawienia, w: Kreatywność w nauce, sztuce i kulturze, red. H. Chałacińska i B. Waligórska-Olejniczak, Prace Humanistycznego Centrum Badań „Dyskurs Wielokulturowy”, UAM Poznań 2014, ss. 99 – 113.

8. Współuzależnienie w psychoanalizie? Psychoanaliza jako towar, w: Polityczność psychoanalizy. Freud – Lacan – Žižek, red. K. Kłosiński, D. Matuszek, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, ss. 301 – 311.

9. O celowości, czyli zapomnianej zależności między estetyką a etyką, w: Aktualność estetyki Kanta, red. K. Kaśkiewicz, P. Schollenberger, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2015, ss. 97 – 117.

10. Powtórzenie Kierkegaarda – rozważania etyka i estetyka o religii, w: Studia o filozofii Sørena Kierkegaarda, red. M. Gołębiewska, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2015, ss. 165 – 183.

11. Double bind w kontekście teorii schizofrenii Gilles’a Deleuze’a, w: Humanistyczne wyzwania ekologii umysłu: Gregory Bateson w Polsce, red. Monika Jaworska-Witkowska, Lech Witkowski, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa 2016, ss. 543 – 565.

12. Wizualność taktyczna – powrót przedstawienia w: Taktyki wizualne. Michel de Certeau i obrazy, red. Katarzyna Thiel-Jańczuk, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ss. 177 – 205.

13. 1): Kadry pamięci a montaż życia (wokół filmów o art brut), ss. 95 – 113;
2): (z Joanna Daszkiewicz): Pytania o obraz graniczny – taktyki twórców art brut, ss. 115 – 126, w: Taktyki wizualne. Codzienność w sytuacji niepełnosprawności i choroby, red. Marcela Kościańczuk, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.

14. Narcystyczny urok glamour. Bohaterowie i wartości (z M. Obrębska) w: A. Kisielewska, M. Kostaszuk-Romanowska, A.B. Strawińska (red.). Glamour – magia czy mistyfikacja? Dawny urok w nowym wymiarze, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016, ss. 67 – 83.

15. Zwycięstwo rzeczy nad rzeczywistością (z Monika Obrębska) w: Rzecz, ciało, pamięć. Eseje i rozprawy z filozofii historii, red. Magdalena Żardecka i Witold Nowak, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, ss. 55 – 77.

16. Językoznawstwo w świetle teorii „ciała bez organów” Deleuze’a i Guattariego, w: Kurs na Ferdinanda de de Saussure’a, red. A. Grzegorczyk, A. Kaczmarek, K. Machtyl, Wyd. UAM, Poznań 2017, ss. 307 – 319,

17. Values and Norms Put to the Test – Childchood Heroes and their Attitude to Suffering (A. Doda-Wyszynska, M. Obrębska), w: Cultural Normativity. Between Philosophical Apriority and Social Practices, (ed.) M. Gołębiewska, Studies Social Sciences, Philosophy and History of Ideas vol. 16, Peter Lang ed., Frankfurt am Main 2017, pp. 181 – 193.

W czasopismach internetowych:

1. Granice głupoty? Semiotyczna analiza naiwności w relacjach władzy, w: „Głupota w zwierciadle humanistyki”, tom pokonferencyjny, Stowarzyszenie „Nowa Humanistyka”, Poznań 2011,
na: http://biblioteka.nowahumanistyka.pl/wp-content/uploads/downloads/2011/04/doda_wyszynska_semiot.pdf; dostęp 10.06.2014.

2. Pojęcie techne a filozofia przedstawienia, w: „Filozofia technologii”, red. Sidney Myoo, J. Hańderek, E-NAUKOWIEC, Lublin 2014, , ss. 7 – 16.
na: http://www.e-naukowiec.eu/wp-content/uploads/2014/11/Technologia_filozofii-red.-Sidey_Myoo-Joanna_Ha%C5%84derek.pdf; dostęp 23.02.2016.

3. Habitus sztuki a autorzy (z Joanna Daszkiewicz) w: „Hybris” nr 31 (2015), na: http://magazynhybris.com/images/teksty/31/08%20Daszkiewicz,%20Doda-Wyszyńska%20[112-133].pdf; dostęp 23.02.2016.

Redakcja:

1. Redakcja numeru Studiów Kulturoznawczych nr 1(7)/2015 „Peirce – nowe spojrzenie” (z Katarzyna Machtyl), ss. 293.
http://agnieszkadoda.pl/pubs/studia-kulturoznawcze-17-2015/

2. Redakcja numeru Studiów Kulturoznawczych nr 2(10)/2016 „Fabularyzacja życia” (z Marek Chojnacki), ss. 242.

http://agnieszkadoda.pl/pubs/studia-kulturoznawcze/

Monografie:

1. Inwazja ikonoklastów. Filozofia przedstawienia Jacques’a Rancière’a, Wyd. WNS UAM, Poznań 2012, ss. 278.

2. Pułapki przedstawienia. Filozofia przez pryzmat praktyk montażu pojęć, Wyd. WNS UAM, Poznań 2016, ss. 322.