Podstawy semiotyki 2018/2019 plan zajęć

1. Co to jest znak? (J. B.)

2. Anty-znaki (J. Baudrillard, Precesja symulakrów)

3. Rozpoznawanie rzeczywistości (z: Jerzy Pelc, Wstęp do semiotyki, Znak, s. 32 – 55).

4. Co to jest semiotyka? (R. Barthes, Wykład [fragmenty wykładu inauguracyjnego w Collège de France 7 stycznia 1977 r.], „Teksty” 1979, nr 5)

notatka z Barthesa

5. Walka z przemocą języka (Wykład cd)

zajęcia z tekstami i linki na temat

6. Co to jest komunikat? (z: U. Eco, Nieobecna struktura, Komunikat jako źródło, s. 75 – 98).

notatka z zajęć

przykładowa analiza dzieła sztuki (będziemy podciągać pod pojęcie idiolektu, oczywiście przygotuję na środę coś innego), wybrałam film, który można obejrzeć: Kalwaria Pod tekstem jest link do obejrzenia.

7. Zapośredniczenia znaku (Eco)

przykład idiolektu: opowiadanie Cortazara

IDIOLEKT

Peirce i linki

8. Pragmatyzm myślenia (z: Ch. S. Peirce, Jak uczynić nasze myśli jasnymi? w: Peirce, Hanna Buczyńska, s. 128 – 151).

9. Czym się różni system od struktury? (R. Barthes, System mody, Retoryka signifié, świat mody, s. 247 – 260).

WAŻNE INFO NA PO Świętach

10. Systemy społeczne (System mody)

11. Czym jest mit według semiotyki? (z: R. Barthes, Mitologie, s. 81 – 86, + 277 – 296.

12. Semiotyka kultury (z J. Łotman, B. Uspieński, O semiotycznym mechanizmie kultury, w: Semiotyka kultury, s. 147 – 169).

Proszę przygotować tekst zajęciowy (w głowie) pod kątem pytania o: mój (ulubiony) model rozumienia kultury / definicja kultury i albo zobrazować to przykładem z tekstu, albo odnieść się do koncepcji Łotmana i Uspieńskiego, zawartej w tekście o semiotycznym mechanizmie kultury. Piszemy jak zwykle 20 minut, można sobie trochę podciągnąć ocenę końcową, bo za aktywność na zajęciach na bdb zasługuje już dziś tylko p. Maksymilian i p. Agata z gr. na 11.30 i p. Magdalena i ewentualnie p. Katarzyna z gr. na 13. Parę osób musi mi tym pisaniem udowodnić, że też zasługuje na bdb i db.

W związku z psikusem jaki zrobiła nam tym razem instytucja ponaciągałam to, co się dało i propozycje ocen wyglądają następująco:

Albłą 3+ Arbre (do zaliczenia) Mabur 4 Micen (właściwie 1 np do zal) Hagro 4 Kajar 3+ Łujud 5 Makuj 5 Alkuś 4 Namal 4+ Mamal (do zaliczenia) Karyn 4 Agstę 5

Makur 4 Ewmam (1 np do zal) Mamic 5 Synie 4+ Zonie (2 np do zal) Kapęs 5 Kasło 5 Jatom 4 Matrz (2 np do zal) Każak 4

13. Podsumowanie.

Dwa plany kultury (według Łotmana i Uspieńskiego)