dostęp do tekstu:

ZM1 Wprowadzenie
ZM2 Rozdział I
ZM3 Rozdział II
ZM4 Rozdział III-IV
ZM5 Rozdział V
ZM6 Rozdział VI

ZM7 Rozdział VII-VIII
ZM8 Rozdział IX-X

ZM9ost Rozdział XI-XII