HISTORIA FILOZOFII (2022/23)

T1: Dlaczego nie umiemy czytać starożytnych filozofów, ale jednak warto ich czytać? „Co to jest filozofia?” (fragm.):

2HFDeleuze Gauttari Co to jest filozofia

T2: Arendt, Sokrates, fragm. z „Życie umysłu” tejże:

2HF Arendt Sokrates

T3: Platon, ks. VII „Państwa” – proszę sobie wyszukać odpowiedni fragment, tu od. str. 134 (metafora jaskini, relacja: wiedza – władza):

Państwo

T4: Derrida o Platonie, „Farmakon” z „Pismo filozofii” tegoż:

4HF Derrida Platon

T5: Arystoteles, „Etyka Nikomachejska” ks. III

5HF Etyka N ks. 3

T6: Augustyn z Hippony, fragm. „O Państwie Bożym”:

6HF Augustyn

T7: Tomasz z Akwinu, „O doskonałości życia duchowego” (fragm.):

7HFśw. Tomasz o doskonałości

T8: Kartezjusz, „Medytacje” 1-4:

8HFMedytacje

T9: Pascal, „Myśli” („Zakład”):

9HFPascal

T10: Hume, „Traktat o naturze ludzkiej”, O rozumie, rozdz. 12-14:

10HF Hume rozdz. 12-14

T11: Kant, „Prolegomena” O swoistym charakterze wszelkiego poznania metafizycznego:

11HFProlegomena Kant

T12: Hegel, „Fenomenologia ducha”: stoicyzm, sceptycyzm, świadomość nieszczęśliwa

Hegel fenomenologia ducha

T13: Nietzsche, „Ecce homo”:

Nietzsche Ecce homo

Oprócz dyżuru poniedziałkowego (częściowo online), drugi mój dyżur w pokoju 32: wtorek 13.15-14.15

Proszę wcześniej sygnalizować potrzebę konsultacji, będę wtedy bardziej dostępna.

adod@amu.edu.pl

Dostęp do FILMÓW DYDAKTYCZNYCH na YT na stronie:

KULTURY WPŁYWU

STRONA z komentarzami do naszych tekstów pisanych: PISANIE NA ZAJĘCIACH

Na życzenia moja aktualna lista ulubionych filmów:

TOP50 50 filmów uaktual

Ilustracja „gadana” do T3 (Platon): można nie lubić prof. A.W. (ja za nim nie przepadam), ale wg mnie w tym wystąpieniu oddaje SPECYFIKĘ WSPÓŁCZESNEJ JASKINI, która ma i plusy i minusy: współczesna doxa

Ilustracja „gadana” do T4 Derrida – o propagandzie najkrócej jak można: magdazselfmastery

Ilustracja literacka do Arystotelesa T5 (czyli czego chce/pragnie człowiek):

Dostojewski Podziemie

Polecam też krótki film

Powinien być dostępny na cda.

do T6 bajka Andersena pt.

COŚ

NIESTETY film „Jabłka Adama” jest dostępny tylko na cda premium, więc nie mogę go Państwu zadać;-(

Do tekstu 7 polecam mojego ulubionego tomistę, w środku mniej więcej jest i o doskonałości (bardzo ciekawa teza zresztą):

ks. Bańka z mojej bańki

Na zaliczenie (dst): <50% obecności i przygotowanie jednego tematu według punktów (poniżej). Ocena powyżej dst za aktywne uczestnictwo w zajęciach. Ocena bdb zwalnia z egzaminu. Nie ma dodatkowego zaliczenia na koniec. Na konwersatorium będziemy przerabiali fragmenty klasycznych i współczesnych tekstów filozoficznych, na zaliczenie trzeba opracować (w parach, maksymalnie w trójkach) wybrany tekst (z wyjątkiem T1 Deleuze’a i Guattariego, który sama przedstawię) według następujących punktów: 1. O czym ten tekst mówi przez wybór najważniejszego cytatu/fragmentu/zdania/akapitu/MOTTA i dlaczego uznaliśmy ten fragment za najistotniejszy? Jaki rodzaj KONFLIKTU/problemu ukazuje, który warto chociaż spróbować rozwiązać? (ok. 5 min.)
2. Jaki jest/może być CEL omawiania tego tekstu tutaj/dzisiaj (analiza odbiorców) (ok. 5 min.)
3. I dlaczego akurat to uznajemy za warte zastanowienia się? Postawienie problemu/pytania wynikającego z tekstu (1-2 najwyżej!) Co nam ciekawego mówi dzisiaj? Czyli co dla nas jest w tym tekście najważniejsze? Z czym można się zgodzić, albo nie. Zainicjowanie dyskusji. ( ok. 5 min.)