TEKTY do zajęć:

T1: Dlaczego nie umiemy czytać starożytnych filozofów, ale jednak warto ich czytać? „Co to jest filozofia?” (fragm.):

2HFDeleuze Gauttari Co to jest filozofia

T2: Arendt, Sokrates, fragm. z „Życie umysłu” tejże:

2HF Arendt Sokrates

T3: Platon, ks. VII „Państwa” – proszę sobie wyszukać odpowiedni fragment, tu od. str. 134 (metafora jaskini, relacja: wiedza – władza):

Państwo

T4: Derrida o Platonie, „Farmakon” z „Pismo filozofii” tegoż:

4HF Derrida Platon

T5: Arystoteles, „Etyka Nikomachejska” ks. III

5HF Etyka N ks. 3

T6: Augustyn z Hippony, fragm. „O Państwie Bożym”:

6HF Augustyn

T7: Tomasz z Akwinu, „O doskonałości życia duchowego” (fragm.):

7HFśw. Tomasz o doskonałości

T8: Kartezjusz, „Medytacje” 1-4:

8HFMedytacje

T9: Pascal, „Myśli” („Zakład”):

9HFPascal

T10: Hume, „Traktat o naturze ludzkiej”, O rozumie, rozdz. 12-14:

10HF Hume rozdz. 12-14

T11: Kant, „Prolegomena” O swoistym charakterze wszelkiego poznania metafizycznego:

11HFProlegomena Kant

T12: Hegel, „Fenomenologia ducha”: stoicyzm, sceptycyzm, świadomość nieszczęśliwa

Hegel fenomenologia ducha

T13: Nietzsche, „Ecce homo”:

Nietzsche Ecce homo