PONIŻEJ WSZYSTKIE TEKSTY

Tekst na zajęcia najlepiej przygotować sobie według któregoś z trzech punktów:

1. O czym ten tekst mówi przez wybór najważniejszego cytatu/fragmentu/zdania/akapitu/MOTTA i dlaczego uznaliśmy ten fragment za najistotniejszy?

2. Jaki jest/może być CEL omawiania tego tekstu tutaj/dzisiaj (analiza odbiorców)?

3. Postawienie problemu/pytania wynikającego z tekstu (1-2 najwyżej!) Co dla nas jest w tym tekście najważniejsze? Z czym można się zgodzić, albo nie. Zainicjowanie dyskusji.

Na wszystkich zajęciach jest tekst, za którego znajomość można otrzymać dużego PLUSA.

TEKTY do zajęć:

T1: BAJKA-NIESPODZIANKA

T2: Pierwsi filozofowie (ARCHE): Tatarkiewicz Pierwsi

T3: Dlaczego nie umiemy czytać starożytnych filozofów, ale jednak warto ich czytać? „Co to jest filozofia?” (fragm.):

3HFDeleuze Gauttari Co to jest filozofia

T4: Arendt, Sokrates, fragm. z „Życie umysłu” tejże:

4HF Arendt Sokrates

T5: Platon, ks. VII „Państwa” – proszę sobie wyszukać odpowiedni fragment, tu od. str. 134 (metafora jaskini, relacja: wiedza – władza):

Państwo

T6: Platon „Uczta”:

fragm UCZTY Platon

T7: Arystoteles, „Etyka Nikomachejska” ks. III

7HF Etyka N ks. 3

T8: Augustyn z Hippony, fragm. „O Państwie Bożym”:

8HF Augustyn

T9: Tomasz z Akwinu, „O doskonałości życia duchowego” (fragm.):

9HFśw. Tomasz o doskonałości

T10: Kartezjusz, „Medytacje” 1-4:

10HFMedytacje

T10 dodatkowy: Pascal, „Myśli” („Zakład”):

10dod HFPascal

T11: Hume, „Traktat o naturze ludzkiej”, O rozumie, rozdz. 12-14:

11HF Hume rozdz. 12-14

T12: Kant, „Prolegomena” O swoistym charakterze wszelkiego poznania metafizycznego i tekst dodatkowy (dla chętnych) o przewrocie Kopernikańskim Kanta autorstwa Marka Siemka:

12HFProlegomena

fragm. Siemek

Dla grupy poniedziałkowej z 11.30 (gr. 1), film o art brut o którym dzisiaj mówiłam to: Maudie 2016

TYLKO dla gr IV (pt 11.30):

ADW Figura ojca,Zbrodnia i kara 2002

TABELA z całym Kantem:

Link dodatkowy o aktualności Hume’a: Błąd koniunkcji (słynna LInda)

Link łączący Hume’a z Kantem: Filozoficzne Mambo Dżambo

Link do Kartezjusza: dodatkowy fragment o wpływie Kartezjusza n naukę: Damasio Błąd Kartezjusza

Link do historii chłopca „bez mózgu”. Ten Przypadek zarazem potwierdza (zmysły pobudzają procesy poznawcze) i zaprzecza (Cogito ergo sum) filozofii Kartezjusza: Noah

Grupa poniedziałkowa 18 XII zdążymy zrobić przed Świętami Kartezjusza (+ dla chętnych B. Pascal)

Miałam podlinkować Państwu projekt filmowy (mam nadzieję cykliczny, lada dzień wyjdzie drugi tom KK), może kiedyś wezmą Państwo w nim udział: KAMERA KULTURA

Linki do tematu Tomasz z Akwinu:

1. Polecam film „Jabłka Adama” (2005), jest to wg mnie najlepsza filmowa interpretacja Księgi Hioba: ukazanie walki między DOBREM (pastor) a PRAWDĄ (Adam), w temacie Tomaszowego POSŁUSZEŃSTWA jest to ważny dylemat; tu link do trailera: Adams æbler 2005

W dwóch grupach mówiłam o tym mnichu, byłym dominikaninie, obecnie trapiście: o. Michał Zioło OCSO

Linki do Augustyna z Hippony w temacie wolnej woli i łaski

polecam film Kalwaria:

tu zwiastun: Kalwaria 2014

I mało znaną wybitną bajkę :

TRZEBA KLIKNĄĆ: Coś H. Ch. Andersena.

W jednej grupie mówiłam o bardzo ważnym tekście literackim nt. WOLI, który zainspirował m. in. F. Nietzschego, też załączam:

Dostojewski Podziemie

Oraz krótki opis badania nieopublikowanego o postanowieniu śp. prof. K. Obuchowskiego, a o którym wspominałam Państwu:

strona 100, przypis brzmi: „Materiały te znajdują się w nie publikowanym Raporcie wykonanym w Zakładzie
Psychologii Osobowości IFiS PAN w Poznaniu w 1978 r. Ze względu na uzyskane wyniki, raportu tego nie przyjął sponsor – Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Socjalistycznej w Poznaniu.”

Obuchowski

Do tematu erosa znalazłam jeszcze dwa ciekawe linki, tu wywiad z człowiekiem, który bardzo poważnie traktuje swoją pasję, a przy okazji ma z tego pieniądze: Biznesmen

A tu link do mojego artykułu inspirowanego filmem o erosie L. von Triera „Przełamując fale”: Ciało za ciało

27XI i 1XII – przypominam: już Arystoteles wjeżdża.

Najlepszy skrót „Uczty” tutaj (po angielsku): Why do we love?

i printscreen z tego:

Poniżej załączam 2 slajdy do wykładu o starożytnych szkołach filozoficznych.

ARETE

Jakby ktoś miał „niedosyt jaskini” to tu link do starego nagrania nt.: Jaskinia i wyjście z niej

T2: ciekawy link, jak nauka wciąż potrzebuje filozofii (trzeba kliknąć):

B. Mandelbrot

Jeszcze o Narcyzmie m. in. mój artykuł (o narcyzmie i pokoleniowych bohaterach):

Narcystyczny urok

T1 :

ARCHÉ to greckie pojęcie oznaczające prazasadę, praźródło, główny element bytu, coś niewyrażalnego w języku, bo gdy zaczynamy mówić, możemy się tylko oddalać od tej zasady. ARCHÉ jest też źródłem języka, wyłania z siebie w życiu ludzkim archetypy (pierwotne wzorce postaci, zachowań, motywów), które najpełniej uzmysłowione są w symbolach. Do symboli dochodzimy dwiema drogami, albo drogą racjonalizacji (grec. logos), albo przedstawienia (grec. mythos).

Przed okresem klasycznym w starożytnej Grecji słowa mythos i logos były synonimami i oznaczały po prostu opowiadanie (z łac. fabula).

Zaczęto je rozróżniać dopiero około VI wieku p.n.e.; odtąd logos kojarzone było z racjonalnością, myśleniem (koniecznością), a mythos z fikcją, z opowiadaniem (możliwością).

Polski krytyk Erazm Kuźma zauważa, że mythos i logos funkcjonują jako synonimy w Iliadzie i Odysei.
Mity w tym czasie górują nad prawdą w oczach opinii publicznej, chociaż są przeciwieństwem prawdy dla greckich historyków, takich jak Tukidydes czy Herodot i dla filozofów takich jak Platon.

Historie o bogach i herosach uważano za alegoryczne opowieści niosące naukę moralną.
W bajkach, w przeciwieństwie do mitów, postacie istnieją tylko dla samej akcji, a oba aspekty tej akcji (fabuła i temat), są ściśle ze sobą powiązane.