HISTORIA FILOZOFII (2022/23)

Na konwersatorium będziemy przerabiali fragmenty klasycznych i współczesnych tekstów filozoficznych, na zaliczenie trzeba opracować (w parach, maksymalnie w trójkach) wybrany tekst któregoś z poniższych autorów (z wyjątkiem T1 Kołakowskiego, którego ja przedstawię) i przedstawić wnioski według następujących punktów:

1. O czym ten tekst mówi przez wybór najważniejszego cytatu/fragmentu/zdania/akapitu/MOTTA i dlaczego uznaliśmy ten fragment za najistotniejszy? Jaki rodzaj KONFLIKTU/problemu ukazuje, który warto chociaż spróbować rozwiązać? (ok. 5 min.)
2. Jaki jest/może być CEL omawiania tego tekstu tutaj/dzisiaj (analiza odbiorców) (ok. 5 min.)
3. I dlaczego akurat to uznajemy za warte zastanowienia się? Postawienie problemu/pytania wynikającego z tekstu (1-2 najwyżej!) Co nam ciekawego mówi dzisiaj? Czyli co dla nas jest w tym tekście najważniejsze? Z czym można się zgodzić, albo nie. Zainicjowanie dyskusji. ( ok. 5 min.)

tu zaraz pojawi się aktualna lista lektur na ten semestr, zaczniemy od

T1: Dlaczego nie umiemy czytać starożytnych filozofów, ale jednak warto ich czytać?

Deleuze, Guatarri, „Co to jest filozofia?” (fragm.):

kolejny tekst: 2HFDeleuze Gauttari Co to jest filozofia

T2: Arendt, Sokrates, fragm. z „Życie umysłu” tejże:

2HF Arendt Sokrates

T3. Platon, ks. VII „Państwa” (wiedza – władza):

Państwo

T4. Derrida o Platonie, „Farmakon” z „Pismo filozofii” tegoż:

4HF Derrida Platon

T5. Arystoteles, „Etyka Nikomachejska” ks. III

5HF Etyka N ks. 3

T6. Augustyn z Hippony, fragm. „O Państwie Bożym”:

6HF Augustyn

T7. Tomasz z Akwinu, „O doskonałości życia duchowego” (fragm.):

7HFśw. Tomasz o doskonałości

T8. Kartezjusz, „Medytacje” 1-4:

8HFMedytacje

T9. Pascal, „Myśli” („Zakład”):

9HFPascal

T10. Hume, „Traktat o naturze ludzkiej”, O rozumie, rozdz. 12-14:

T11: Kant, „Prolegomena”:

10HF Hume rozdz. 12-14

T12: Hegel, „Fenomenologia ducha”:

Hegel fenomenologia ducha

T13. Nietzsche, „Ecce homo”:

Dostęp do FILMÓW DYDAKTYCZNYCH na YT na stronie:

KULTURY WPŁYWU

Oprócz dyżuru poniedziałkowego, drugi dyżur w pokoju 32: wtorek 13.15-14.15

Na zaliczenie (dst): 50% obecności i przygotowanie jednego tematu.