PLAN na dalsze nasze zajęcia:

13.05 prezentacje p. Joanny: Czy nauka jest przywilejem czy przymusem? i p. Mateusza: Testy i racjonalizacje w nauczaniu.

Pozostają nam pytania: Czy są lepsze i gorsze kierunki humanistyczne? (p. Joanna) Jakie jest najlepszy sposób weryfikacji wiedzy? Czy racjonalizacja jest potrzebna? Na ile i czy jest możliwa weryfikacja wiedzy i umiejętności? (p. Mateusz)

Do zajęć 13.05 2 lineczki ode mnie: trójkąt dramatyczny wg Magdy: Gry komunikacyjne

i fragment z Erica Berne’a: „W co grają ludzie”, polecam w całości tę cenną książeczkę zdobyć i przeczytać – Berne Gry

20.05 prezentacja p. Anity: Problem dyskredytacji tekstów kultury w relacji nauczyciel-uczeń.

Plus moja krótka prezentacja o „PREZENTACJI DOSKONAŁEJ”

27.05 p. Roland: System mediów masowych a współczesna dydaktyka i system edukacji.
i p. Natalia: Relacja nauczyciel-uczeń w kontekście kulturowym na przestrzeni lat”.

03.06 p. Przemysław: jak szeroko rozumiana dydaktyka będzie się miała w niedalekiej przyszłości między innymi w mediach społecznościowych, czy jest szansa na inteligentne wykorzystanie owych mediów do szerzenia dobrej oraz wartościowej dydaktyki?

i p. Piotr (?)

10.06 p. Teofil: Nauka przez gry

do zaj. 29.04 • Co ostatecznie najmocniej i najbardziej wpływa na sytuację komunikacyjną w edukacji?

2 fragmenty do zajęć: o komunikacji spazmatycznej i DYSTOPIACH: T. Miczka „O zmianie zachowań komunikacyjnych” Miczka

co to znaczy mieć prawa (np. do edukacji)? I o DYSSENSIE: J. Rancière Nienawiść do demokracji Ranciere Nienawiść do

05.05 Efekty nauczania: jak rozumieć to pojęcie. (Ilnicki R. (2020), ŚWIAT BEZ DYDAKTYKI, PRACOWNICY NAUKOWI JAKO PUBLIKACJE, STUDENCI JAKO EFEKTY KSZTAŁCENIA w: „Człowiek i Społeczeństwo” XLIX); Carr N. (2013), Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg
Pierwsze prezentacje: p. Hanny o efektach nauczania i p. Martyny: nauczyciel / uczeń a problem niepełnosprawności.

Polecam przeczytać artykuł p. Ilnickiego dostępny tutaj: artykuł

Pozostajemy z pytaniami od pań Martyny i Hanny:
Co powoduje DYSTANS między nauczycielem a uczniem?

Czy nauczyciel, do którego uczeń ma DYSTANS, jest lepszy?

Czego oczekiwałeś na studiach?

Jakie oczekiwania zostały spełnione? Jakie powinny być efekty kształcenia na studiach humanistycznych?

Polecam jeszcze bardzo ciekawe wykłady specjalisty od przemocy tzw. rówieśniczej, ale nie tylko, profa Pyżalskiego, np. ten: internet a hamulce

22.04 Upolitycznienie edukacji? teksty: Hayek F.A. (2012), Intelektualiści a socjalizm; Readings B. (2017), Uniwersytet w ruinie

fragment, wprowadzenie: Uniwersytet w ruinie

i fragment von Hayeka: von Hayek

Doskonały wykład o granicach poznania: Krzysztof Meissner

PROBLEM DO ROZWAŻENIA na zajęciach: Dlaczego idea doskonałości w edukacji (ale też w nauce) jest szkodliwa?

• Problem do dyskusji: Dlaczego idea doskonałości w edukacji (ale też w nauce) jest szkodliwa?

Na 08.04 dodatki dla chętnych

1. fragment o INTERPENETRACJI systemów z „Systemy społeczne” N. Luhmanna: interpenetracja

2. fragmenty z „Realności mediów masowych” tegoż (na s. 17 trzy cechy mediów masowych: zaskoczenie, nowość, irytacja i na tej samej stronie zaczyna się temat „KARIERY TEMATYCZNEJ”): Luhmann Realnośc mm 1

Chcę to narzucić na ten wykład, chociaż niech Państwo wykładu wysłuchają (zwłaszcza p. Anicie może się przydać): Klasizm intelektualny

I tabelka o zakresie „znaczonych” DRZEWO w różnych językach:

Najciekawszy film z Benoît Mandelbrot’em jest oczywiście na TEDed, ale obiecałam sobie, że nic stamtąd już nie będę załączać, więc niech sobie Państwo sami znajdą, tu najkrótszy wywiad B. M. przed śmiercią:
mini wywiad z Mandelbrotem

w którym krótko i dobitnie zestawia twórca zbioru fraktalnego naukę z pięknem (to jest też moje odkrycie: główne gałęzie kultury: NAUKA, SZTUKA, RELIGIA nie mogą wprost osiągać swoich celów np. Nauka prawdy, religia dobra, sztuka piękna, dlatego nauka realizuje się przez piękno (całość, harmonię), sztuka – przez dobro (pracuj dobrze! To hasło twórcy dzieła wg H. Brocha, w przeciwieństwie do twórcy kiczu, który kieruje się nakazem: pracuj pięknie) i religia (która realizuje prawdę – to też nie tylko moja teza, tylko M. Foucaulta, w jego wykładzie pojęcia ALETURGII).

Dziękuję Państwu za świetne rysunki, omówimy je 1 kwietnia, załączam mój z dziś (18.03):nauka

Tekst dla chętnych na zajęcia 18.03: Feyerabend fragm

Plan na całe zajęcia (tematyczny) wygląda następująco:

11.03 RESENTYMENT czyli humanistyczne kłamstwo nt. wartości

next: 2. Kult nauki (scjentyzm)

3. Współczesne media a humanistyka

4. Współczesne systemy społeczne a humanistyka (Luhmann)

5. Upolitycznienie edukacji?

6. Relacja uczeń – nauczyciel/mistrz

7. Efekty nauczania: jak rozumieć to pojęcie.

Do podjęcia tematu jako nr 1 zachęcił mnie 05/09

Tutaj załączam to, co ja napisałam podczas zajęć (parafka na potwierdzenie, że pisałam razem z państwem:)

Dla chętnych na następne zajęcia mały fragment Maxa Schelera o resentymencie: Resentyment Scheler

i jeszcze bardziej dla chętnych mój artykuł oparty na książce Schelera w znacznym stopniu: Resentyment

I filmik, o którym mówiłam: ile godzin jest potrzebnych, żeby być w czymś specjalistą, oczywiście pomyliłam ilość godzin (to ostatni filmik z tedxa jaki Państwu załączam, bo nie w tym kierunku mają iść nasze zajęcia, raczej powiedziałabym, że mają iść w przeciwnym:)
The first 20 hours

Polecam też całkiem dobry film o eksperymencie Milgrama EKSPERYMENTATOR