Na 3 kwietnia proponuję posłuchać o Heglu:

dialektyka Pana-niewolnika (albo raczej chłopa)

i sobie może w wolnej chwili obejrzeć „Skazani na Shawshank” (1994)

27 III

Historiozofia Hegla

+ Schelling i Fichte

Warto zainteresować się terminem „Ukąszenie Heglowskie”, bo to takie nasze polskie określenie. Zupełnie nie zgadzam się z panią poniżej, ale to ważny głos, bo pani wie o czym mówi:

Ukąszenie heglowskie

Ważne na wykładzie PR było zestawienie Hegla (twórcy historiozofii) z G. Vico (twórcą historii jako nauki) – to nazwisko powinno Państwu być znane. Ja je dokładam do swojej MAPY, którą zaczniemy robić na następnych zajęciach.

20 III

CD Kant i idealizm transcendentalny

tekst dla chętnych, sam Kant i zdania syntetyczne a priori:

„Prolegomena” O swoistym charakterze wszelkiego poznania metafizycznego:

11HFProlegomena Kant

tekst zalecany ten sam co dziś, Deleuze’a poniżej.

Piszemy za tydzień odpowiedzi na następujące pytania:

Czy można oddzielić wyobrażenia przestrzeni od wyobrażeń czasu?

Czy intelekt poprzedza wyobraźnię czy na odwrót?

Co było przed przyczyną?

tekst na za tydzień: Deleuze o Kancie

i fakultatywnie do posłuchania:

Kant – Fichte

13 III

Oświecenie angielskie (a właściwie szkockie) i niemieckie

T na konwersatorium: Gadanie a działanie.

w kolumnie obok praca pisemna z dziś

Na wykładzie PR mówił o różnicy między Oświeceniem anglosaskim a niemieckim. Pierwsze było skoncentrowane na normach i krytyce kategorii PRZYCZYNOWOŚCI. Hume podkreślał niemożność wywiedzenia norm (moralnych) z prawidłowości rozumowania. Raczej nawyki tworzą normy niż „obiektywna” myśl. Idee to impresje, bardziej zależą od uczuć niż pojęć. Oświecenie próbowało poradzić sobie z dominującym SCEPTYCYZMEM. Uczucia rozkładają mit rozumu. Konwencje z kolei (oparte na normach) się zużywają.

Kant sam swoją filozofię nazywa przewrotem Kopernikańskim w nauce. Porządkuje kategorie jako formy orzekania o świecie. W załączonej tabeli (o której będziemy mówić na zajęciach) właściwie znajduje się cały zapis tego uporządkowania. Dlaczego takie ujęcie naszego rozumu, intelektu i zmysłów spowodowało aż tak duży przewrót.

tekst na za tydzień (o gilotynie Hume’a) tu:

Hume i moralność

fakultatywnie fragment z L. Kołakowskiego „Obecność mitu”: Hume’owski problem prawomocności wiedzy, rozumienie logiki jako wtórnej w stosunku do dość płynnego i nacechowanego indywidualnie, uczuciowo, języka :

Mit w logice

06 III

Różnica między Oświeceniem angielskim (Hume) i francuskim (Monteskiusz, Rousseau).
We francuskim Oświeceniu najmocniej wybrzmiewa walka z monarchią, która robi się coraz bardziej scentralizowana, a więc idea władzy sprawiedliwej jest tu dominująca. Jak powinno funkcjonować prawo, żeby nie zniszczyć „dobrego dzikusa” Rousseau:-)
T na konwers: Czym jest pytanie filozoficzne?

Dlaczego zadając pytanie filozoficzne możemy zobaczyć rzeczywiście jakiś problem, a nawet go rozwiązać, ale myślenie zawsze może sprowadzić nas na manowce, np. rozmnożyć problem (jak np. rewolucja francuska oparta na interesujących filozoficznych ideach, np. władzy sprawiedliwej, która – jak każda rewolucja – kończy się destrukcją społeczeństwa).

Tekst na 6 marca:

czas i myślenie Deleuze

fakultatywnie tekst mój o kanonie i resentymencie:

Po co KANON?

i tekst prof PR o głupocie i dialogu:

Rotengruber

27 II

Czas – wzniosłość – myślenie

Na wykładzie PR skupił się na trzech punktach (pojęciach) ważnych dla filozofii antycznej: ARCHE, FATUM i ARETE. Dotyczą one trzech dziedzin Heglowskiego Ducha Absolutnego: filozofii (pierwsza zasada), sztuki (katharsis uwalniające od przeznaczenia, ślepego losu) i religii (cnota – wola).

Wszystkie kwestie filozoficzne ocierają się o PARADOKS, czyli nie tylko prowadzą do sprzeczności, ale zaskakują.

Jeżeli nie chcemy dać się zaskoczyć, skazujemy się na bezmyślność.

Dziękuję za pytania. Postaramy się podjąć je na zajęciach w taki sposób, żeby zbudować dla nich (przynajmniej dla niektórych) wspólną przestrzeń myślową i żeby dać się nimi zaskoczyć.

PRACA z 27 III

Terminy egzaminu:

(nie warto trzymać II termin, żeby dowiedzieć się co było na I terminie, bo PYTANIA dla wszystkich terminów BĘDĄ INNE:-)

I termin – 26 czerwca (poniedz.)

II termin – 28 czerwca (środa)

poprawka – 5 września (wtorek)

zawsze sala D godz. 9.00

Dyżur mam w poniedziałek 11.30-12.30 i w środę 11-12.

Proszę wcześniej sygnalizować potrzebę konsultacji, będę wtedy bardziej dostępna.

adod@amu.edu.pl

Dostęp do FILMÓW DYDAKTYCZNYCH na YT na stronie:

KULTURY WPŁYWU