14 V

fragm. „Kondycji ponowoczesnej” J.F Lyotarda: problem „gry” w obrębie informacji zupełnej i niezupełnej. Polecam całość:

lyotard

Państwa prace oceniam według reguł konkursowych, wyłaniam lepsze, najpierw czytam pobieżnie i odkładam te, które bardziej odpowiadają tematowi, i te, które za słabo (według mnie) nawiązują do tematu, potem czytam drugi raz wnikliwie i czasami zmieniam „kupkę”, zapisuję uwagi…

Druga sprawa: PREZENTACJE. Też na końcu wyłonię najlepsze i powiem dlaczego TE. Przestrzegam przed robieniem prezentacji – wykładu BIS, jak 14 V miało to miejsce przy temacie Oświecenia. Raczej chodzi o interpretację, problematyzację tematyki z wykładu. Pani Kinga uratowała temat, szkoda i przepraszam, że nie pozwoliłam dokończyć. Ale dlatego CLUE radzę „sprzedawać” na początku, a nie na końcu prezentacji. I odradzam rozbudowane slajdy.

7 V

Bohaterowie POKOLENIOWI

A propos archetypów, załączam Państwu artykuł o bohaterach pokoleniowych. Archetypy to nie wartości ani zjawiska, to zmieszanie tego, wzorce ludzkich zachowań. Myślę, że nie jest błędem tłumaczenie A. Schopenhauera przez Jungowskie archetypy (zwłaszcza: WOLA – ŚMIERĆ – NICOŚĆ), ale nie muszą się Państwo ze mną zgadzać.

i jeszcze Carl Jung i Król Lew

23 IV

Załączę Państwu kilka stron z „Dialektyki Oświecenia” M. Horkheimera i Th. Adorno o przemyśle kulturalnym:

Dialektyka-Osw.pdf

Mapka z naszego „hasłowego” pisania z T7 (po przeciwnej stronie moja odpowiedź)

Mapka oddaje temat i woluntaryzmu (chociaż tu uczulam na pewien elitaryzm tegoż: to nie jest filozofia kierowana do niewykształconej gawiedzi; to nie jest coaching)

i oddaje znaczenie pojęcia immoralizmu trochę błędnie (bo skrótowo) definiowanego jako „stanowisko filozoficzne opierające się o kryteria pozamoralne”.

Jednak to, że kwestionujemy istniejące systemy etyczne i moralne wzorce, nie znaczy że tylko się buntujemy i robimy odwrotnie.

Jak pokazuje filozofia zwłaszcza Nietzschego i Schopenhauera mamy coś konstruktywnego do zaproponowania.

16 IV

A propos Nietzschego i performatyki

polecam reminiscencje z Poznańskich spektakli pod wpływem których oszalałam na punkcie Janusza Stolarskiego i F. Nietzschego przy okazji.

Ten spektakl przy pustej sali, o którym mówi aktor, pamiętam doskonale. Czułam się jakby pan Janusz grał tylko dla mnie.

Ecce homo

Dwóch prawaków o Marxie, świeże i dość ciekawe: Następnym razem się uda


9 IV

1. Jednak artykuł o fetyszyzmie towarowym i międzyludzkim w dyskursie nie jest M. Zirka-Sadowskiego (chociaż jego dostępne w internecie artykuły polecam, jako prawnik bardzo zrozumiale wykłada filozofię), ale B. Owczarka. Ten artykuł nie jest dostępny, ale postaram się go znaleźć, bo warto.

2. Książka przeciwko eugenice liberalnej (baaaaaaaardzo dawno temu czytałam, więc też pomyliłam nie tylko tytuł) nie jest M. Horkheimera ale J. Habermasa, tytuł: „Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?”

26 III

Polecam krótko i treściwie o Heglu: Czy Hegel jest aktualny?

I opowiadanie F. Dostojewskiego z dziwnym przypisem (inspiracja dla filozofii F. Nietzschego): Dostojewski Podziemie

19 marca

Dla bardzo chętnych ze wstępu do TEORII WIEDZY Fichtego (Marek Siemek czyli najlepszy w Polsce znawca i tłumacz filozofii niemieckiej):
Fichte TEORIA WIEDZY

Ze swojej strony polecam jako uzupełnienie świetnego wystąpienia p. Mateusza artykuł (jeden z kilku), który pisałam w parze z prof. Moniką Obrębską z psychologii nt. bajek i ich wpływu na nasze życiowe doświadczenie i wybór wartości:

Tu artykuł:
Bohaterowie dzieciństwa

12 III

I Fragment o sądach syntetycznych a priori:

Prolegomena Kant

5 III


2 lineczki do posłuchania: 1. O wolnym rynku, bardzo skrótowo, ale też bardzo kulturoznawczo wytłumaczona metafora „niewidzialnej ręki”:
Niewidzialna ręka

2. O J.J. Rousseau bardzo obrazowe: Wpływ biografii na idee

Link do młodego matematyka, którego opętała idea MIMETYZMU R. Girarda

Introduction to Mimetic Theory | René Girard

Plus tekst o wpływie codziennych czynności na idee filozoficzne (to a propos lokalności Oświeceniowych idei)

czas i myślenie Deleuze

i tekst prof PR o głupocie i dialogu:

Rotengruber

P. Ricoeur „Symbolika zła”

Ricoeur

FENOMENOLOGIA

POLECAM najkrócej i klarownie o redukcji Husserlowskiej, fragment „Husserl i poszukiwanie pewności” L. Kołakowski:

KOL-Husserl.pdf

Polecam też na trochę inny temat, ale FENOMENY współczesności, czyli PRAWO, WOJNA i KAPITALIZM

https://www.youtube.com/watch?v=AS0IH_2RG6Y&t=932s

polecam: o sztucznej inteligencji)

Dukaj o AI!

O nieprzekładalności 3 systemów: religia – nauka – media – mój artykuł polecam:

Zanik debaty

Fragmenty z psychoanalizy dla chętnych 1. z Freuda o sumieniu:

Niedomaganie w kulturze

2. z Junga o Animie i Animusie:

O naturze kobiety

Fragment z „Kapitału” Marksa (lektura dla chętnych) wybrałam dla Państwa o „pomnażaniu wartości” i dlaczego w XIX w. wyglądało ono tak strasznie:-)

fragm KAPITAŁU Marksa

najsłynniejszy tekst H. Brocha o kiczu:

Broch O kiczu

Teksty dodatkowe (dla chętnych) dwa: 1. Stanisław Barańczak, Mały, lecz maksymalistyczny Manifest translatologiczny

Manifest

I dodatkowo fragment Hegla o tzw. świadomości nieszczęśliwej:

HEGEL, Fenomenologia ducha

o Heglu:

dialektyka Pana-niewolnika (albo raczej chłopa)

i sobie może w wolnej chwili obejrzeć „Skazani na Shawshank” (1994)

Historiozofia Hegla

+ Schelling i Fichte

Warto zainteresować się terminem „Ukąszenie Heglowskie”, bo to takie nasze polskie określenie. Zupełnie nie zgadzam się z panią poniżej, ale to ważny głos, bo pani wie o czym mówi:

Ukąszenie heglowskie

Ważne na wykładzie PR było zestawienie Hegla (twórcy historiozofii) z G. Vico (twórcą historii jako nauki) – to nazwisko powinno Państwu być znane. Ja je dokładam do swojej MAPY, którą zaczniemy robić na następnych zajęciach.

tekst na za tydzień: Deleuze o Kancie

i fakultatywnie do posłuchania:

Kant – Fichte

Oświecenie angielskie (a właściwie szkockie) i niemieckie

T na konwersatorium: Gadanie a działanie.

w kolumnie obok praca pisemna z dziś

Na wykładzie PR mówił o różnicy między Oświeceniem anglosaskim a niemieckim. Pierwsze było skoncentrowane na normach i krytyce kategorii PRZYCZYNOWOŚCI. Hume podkreślał niemożność wywiedzenia norm (moralnych) z prawidłowości rozumowania. Raczej nawyki tworzą normy niż „obiektywna” myśl. Idee to impresje, bardziej zależą od uczuć niż pojęć. Oświecenie próbowało poradzić sobie z dominującym SCEPTYCYZMEM. Uczucia rozkładają mit rozumu. Konwencje z kolei (oparte na normach) się zużywają.

tekst na za tydzień (o gilotynie Hume’a) tu:

Hume i moralność

fakultatywnie fragment z L. Kołakowskiego „Obecność mitu”: Hume’owski problem prawomocności wiedzy, rozumienie logiki jako wtórnej w stosunku do dość płynnego i nacechowanego indywidualnie, uczuciowo, języka :

Mit w logice

Różnica między Oświeceniem angielskim (Hume) i francuskim (Monteskiusz, Rousseau).
We francuskim Oświeceniu najmocniej wybrzmiewa walka z monarchią, która robi się coraz bardziej scentralizowana, a więc idea władzy sprawiedliwej jest tu dominująca. Jak powinno funkcjonować prawo, żeby nie zniszczyć „dobrego dzikusa” Rousseau:-)
T na konwers: Czym jest pytanie filozoficzne?

Dlaczego zadając pytanie filozoficzne możemy zobaczyć rzeczywiście jakiś problem, a nawet go rozwiązać, ale myślenie zawsze może sprowadzić nas na manowce, np. rozmnożyć problem (jak np. rewolucja francuska oparta na interesujących filozoficznych ideach, np. władzy sprawiedliwej, która – jak każda rewolucja – kończy się destrukcją społeczeństwa).

Przypominam: ocena z zajęć jest głównie za AKTYWNOŚĆ na zajęciach, czyli utrwalanie i problematyzowanie wiedzy z wykładu.

Nieobecności na zajęciach powyżej 50% powinny być usprawiedliwione.

Ocenę końcową podnieść może prezentacja (wymagana też na zaliczenie), czy pisana podczas zajęć praca (takie pisanie ma nas też lepiej przygotować do egzaminu z FK).

DYŻUR MAM W PONIEDZIAŁKI 11.30-12.30 i WTORKI 15-16

Zagadnienia na egzamin 2023 (będą też obowiązywać na 2024):

Filozofia oświecenia angielskiego (Hume) i jej wpływ na nasze czasy.

Filozofia oświecenia francuskiego (Monteskiusz Rousseau) i jej wpływ na nasze czasy.

Filozofia oświecenia niemieckiego (Kant) i jej wpływ na nasze czasy.

Idealizm transcendentalny (do wyboru: J.G. Fichte / Fr. W. J. Schelling)

Filozofia dziejów i postępu według G. W. Fr. Hegla

Hermeneutyka – czym jest? (do wyboru: od Novalisa, Herdera, Schleiermachera do Diltheya i szkoły badeńskiej)

Zwrot woluntarystyczny w filozofii niemieckiej (A. Schopenhauer)

Materializm historyczny K. Marksa i jego wpływ na nasze czasy

Fr. Nietzsche – odkrywanie kultury jako środowiska nadczłowieka

Psychoanaliza S. Freuda i jej społeczne zastosowania

Szkoła frankfurcka (założenia, czołowi przedstawiciele)

Teoria działania komunikacyjnego J. Habermasa

Fenomenologia (E. Husserl, M. Scheler. E. Levinas)

Ontologia fundamentalna M. Heideggera

Pragmatyczna koncepcja kultury Fl. Znanieckiego

H.-G. Gadamer i jego współcześni kontynuatorzy (G. Vattimo, St. Fish)

Egzystencjalizm

Konstruktywiści i dekonstrukcjoniści – spór o ponowoczesność

Filozofia dialogu

Filozoficzne podstawy performatyki