Do Foucaulta ostatni ponadprogramowy dodatek tekstowy to ok. pół wywiadu o końcu filozofii (proszę zwrócić uwagę na str. 238-240): wywiad z F

plus moje omówienie tekstu Foucaulta „Porządek dyskursu”:„Porządek dyskursu”

Do Luhmanna moje omówienie pojęcia autopoiesis: Autopoiesis

Polecam naprawdę dobry film, stanowi świetne przejście od Wittgensteina do Arendt: EKSPERYMENTATOR

Wystarczy prosta układanka słowna: PROSZĘ KONTYNUOWAĆ, żebyśmy mieli wrażenie niemożności wyjścia z GRY

dla pani Liliany, ale może być dla pozostałych świeżo-wyszły, że się tak wyrażę artykuł o różnicach pokoleniowych:ADW Bohaterowie pokoleniowi YiZ KW1

I jeszcze przykład jak budowa toalety wpływa na idee (do problemu Wittgensteina codzienności gier językowych):

Linki do Nietzschego: fragment spektaklu Ecce homo Janusza Stolarskiego Ecce homo

bardzo ważny i bardzo krótki artykuł Nietzscheanisty Gillesa Deleuze’a: Społeczeństwa kontroli

Moja tabelka zbierająca podstawowe informacje o tzw. „mistrzach podejrzeń”:

Po Heglu: ja mam jednak wielki defekt z imionami, nie Henryk Sienkiewicz ale Grzegorz Sienkiewicz: artysta art brut, o którym wspomniałam w grupie 3: Grzegorz Sienkiewicz śp. już

i tekst pomiędzy Heglem i Nietzschem: najbardziej komentowane opowiadanie F. Dostojewskiego: Dostojewski Podziemie

Dobra zachęta do czytania Hegla: K. Guczalska

Żeby było łatwiej z Heglem polecam doczytać:

Fenomenologia samoświadomości

Po Kancie:

TABELA ze wszystkim co najważniejsze: KANT tabela

do tematu MODY polecam lekturę J. Baurdillarda „Spisek sztuki” (fragment na zachętę): fragm Spisku sztuki

i film Altmana „Pret a porter” : FILM 1994

PO Pascalu linki: tekst Jacques’a Derridy o Lekarstwie jako pojęciu filozoficznym: najlepszym lekarstwem na MĄDROŚĆ są jednak litery, pismo, które daje efekt opóźnienia rozumienia i w ogóle je umożliwia:

Farmakon Derridy

2. film „Bez lęku”: lot samolotem jako metafora życia [Max po dokonaniu wyboru]

https://www.cda.pl/video/529652179

Jeżeli komuś pomagają filmy do tekstów i ma trochę czasu to do Tomasza z Akwinu proponuję „Kalwarię”: https://www.cda.pl/video/45953398c

Na konwersatorium będziemy przerabiali fragmenty klasycznych tekstów filozoficznych, na zaliczenie trzeba opracować (w parach, maksymalnie w trójkach) wybrany tekst któregoś z poniższych autorów (z wyjątkiem Platona i może Luhmanna, których ja przedstawię) i przedstawić wnioski według następujących punktów:

1. Jak ten tekst jest napisany? Czy są (i z czego wynikają) trudności ze zrozumieniem tekstu? (3-5 min.)
2. O czym ten tekst mówi? Postawienie problemu/pytania (1-3 najwyżej) (3-5 min.)
3. Co nam ciekawego mówi dzisiaj? Czyli co dla nas jest w tym tekście najważniejsze? Z czym można się zgodzić, albo nie. (3-5 min.)
4. Najważniejszy cytat/fragment/zdanie/akapit i dlaczego jest najważniejszy/e? (3-5 min.)

Proszę już na 13-14 w miarę możliwości przeczytać zadany tekst Platona, a na zajęcia 20-21 X można już się zgłosić do opracowania Arystotelesa, proszę w przyszłym tygodniu na liście obecności wpisać wybrane przez Państwa teksty do krótkiego opracowania (problemowego) na początek zajęć.

Załączam też opracowanie presokratyków z Tatarkiewicza:

Presokratycy 1czPresokratycy 2czPresokratycy 3cz Sokretes PlatonPOCZ

Platon, 424/423 p.n.e. – 348/347 p.n.e. ks. VII „Państwa”

Pierwszy tekst to księga VII „Państwa” Platona, dostępny tutaj: PAŃSTWO

Arystoteles, 384 p.n.e. – 322 p.n.e. „Etyka Nikomachejska” ks. III link: Etyka N

Tomasz z Akwinu ok. 1225 – 1274 „O doskonałości życia duchowego” (fragm.) link: św. Tomasz o doskonałości

Kartezjusz 1596 – 1650 „Medytacje” 1-4 link: Medytacje

Pascal 1623 – 1662 „Myśli” („Zakład”) link: Pascal

Hume 1711 – 1776 „Traktat o naturze ludzkiej”, O rozumie, rozdz. 12-14 link: Hume rozdz. 12-14

Kant 1724 – 1804 link: Prolegomena Kant

Hegel 1770 – 1831 „Fenomenologia ducha” link: Hegel fenomenologia ducha

Nietzsche 1844 – 1900 Nietzsche Ecce homo

Wittgenstein 1889 – 1951 Dociekania filozoficzne (200-275): Wittgenstein 200-275

Hannah Arendt 1906 – 1975 link: Arendt Eichmann

Niklas Luhmann 1927 – 1998 fragm: Luhmann Systemy społeczne

Michel Foucault 1926 – 1984 fragm:

Foucault Szaleństwo i literatura

Moje dyżury: poniedziałki online wg potrzeby, może być po wykładzie, ale proszę mi napisać wcześniej… w realu pok. 32 środy ok. 14.45-15.35 (bo o 15.30 ma prof. J. Tyszka)