Publikacje 2015-2019:

współredakcje i redakcje Studiów Kulturoznawczych

2015:

1. Redakcja (z Katarzyna Machtyl) Studiów Kulturoznawczych 1(7)/2015 „Peirce – nowe spojrzenie”
+ art. „Jedyną funkcją myślenia jest wytwarzanie nawyków?”
2. rec. „Przekroczyć pragmatyzm. Ch. S. Peirce Zaniedbany argument i inne pisma z lat 1907 – 1913.

3. „Pytanie o eugenikę liberalną Jürgena Habermasa w świetle systemowego ujęcia społeczeństwa Niklasa Luhmanna” W: „Szanse życiowe i jakość życia współczesnych rodzin”, red. Wojciech Muszyński, adam marszałek, Toruń 2015.

4. „Habitus sztuki a autorzy” (z Joanna Daszkiewicz) W: Hybris nr 31 (2015).

5. „Dwa systemy dobra? – fenomen sprawności” W: „Fenomen dobra” Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2015.

2016:

1. Monografia: Pułapki przedstawienia. Filozofia przez pryzmat praktyk montażu pojęć, wydawnictwo WNS UAM, Poznań 2016.
2. O celowości, czyli zapomnianej zależności między estetyką a etyką, w: Aktualność estetyki Kanta, red. Kinga Kaśkiewicz, Piotr Schollenberger, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016.

3. Double bind w kontekście teorii schizofrenii Gilles’a Deleuze’a, w: Humanistyczne wyzwania ekologii umysłu: Gregory Bateson w Polsce, red. Monika Jaworska-Witkowska, Lech Witkowski, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa 2016.

4. Wizualność taktyczna – powrót przedstawienia, w: Taktyki wizualne. Michel de Certeau i obrazy, red. Katarzyna Thiel-Jańczuk, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.

5. Kadry pamięci a montaż życia (wokół filmów o art brut), w: Taktyki wizualne. Codzienność w sytuacji niepełnosprawności i choroby, red. Marcela Kościańczuk, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.

6. (z Joanna Daszkiewicz): Pytania o obraz graniczny – taktyki twórców art brut, w: Taktyki wizualne. Codzienność w sytuacji niepełnosprawności i choroby, red. Marcela Kościańczuk, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.

7. Ryzyko taktyczne a ryzyko strategiczne. Taktyki w edukacji (Michel de Certeau),w: Ryzyko jako warunek rozwoju. Transformatywne aspekty hermeneutyki edukacji, red. Klaudia Węc, Andrzej Wierciński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.

8. Redakcja numeru Studiów Kulturoznawczych (z Marek Chojnacki) „Fabularyzacja życia” 2(10)/2016,
art. Ironia i powtórzenie – podstawowe narzędzia fabularyzacji. Z inspiracji twórczością Sørena Kierkegaarda.

9. Narcystyczny urok glamour. Bohaterowie i wartości (artykuł z: Monika Obrębska), w: Glamour – magia czy mistyfikacja? Dawny urok w nowym wymiarze, red. A. Kisielewska, M. Kostaszuk-Romanowska, A.B. Strawińska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016.

10. Lethal Program of Culture vs the Whole of Presentation. Presentation of Body without Organs, „Journal of Applied Cultural Studies” vol. 2/2016.
na: http://jacs.amu.edu.pl/index.php?page=volume-2 (dostęp 20 listopada 2019).

2017:

1. Językoznawstwo w świetle teorii „ciała bez organów” Deleuze’a i Guattariego,
w: Kurs na Ferdinanda de Saussure’a, red. Anna Grzegorczyk, Agnieszka Kaczmarek, Katarzyna Machtyl, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2017.

2. Values and Norms Put to the Test – Childchood Heroes and their Attitude to Suffering, w: Cultural Normativity. Between Philosophical Apriority and Social Practices (z: Monika Obrębska), ed. Maria Gołębiewska, Studies Social Sciences, Philosophy and History of Ideas vol. 16, Peter Lang ed., Frankfurt am Main 2017.

3. Zwycięstwo rzeczy nad rzeczywistością (z Monika Obrębska) w: Rzecz, ciało, pamięć. Eseje i rozprawy z filozofii historii, red. Magdalena Żardecka i Witold Nowak, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017.

2018:

1. Redakcja numeru Studiów Kulturoznawczych 1(14)/2018 „Filozofia o ciele”
+ art. Gdy ciało stało się bogiem.

2019:

1. Monografia: Zarządzanie martwymi. Ironia eschatologii, wyd. naukowe WNS UAM Poznań 2019.
2. Czy czytanie zabija?, w: „Książka dla Julia. Cortazar po latach”, red. Wiosna Szukała, Patrycja Tomczak, Judyta Wachowiak, wyd. naukowe UAM, Poznań 2019, art. ss. 129 – 141.

3. Zawiść vs uwielbienie, czyli bohaterowie i celebryci zwierciadłem emocji społecznych (razem z Monika Obrębska „Fabrica Societatis” 11/2019.

4. Intencjonalność twórcy i odbiorcy piękna w upolitycznionym świecie (problem twórców art brut), „Ethos” tom pt. „Piękno” 2/2019.