Agnieszka Doda-Wyszyńska – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, z wykształcenia filozof, od 2000 roku związany z kulturoznawstwem, wiele lat pracowała w Zakładzie Semiotyki Kultury, od 2021 roku w Pracowni Performatyki Instytutu Kulturoznawstwa.

ja na stronie WAiK

Zainteresowania: filozofia kultury, semiotyka, film, filozofia przedstawienia, współczesna mitologia, dydaktyka humanistyki, kultury wpływów, czyli zagadnienia domagające się odpowiedzi na pytanie o kształt i funkcjonowanie tego, co M. Foucault nazywa wiedzą-władzą.

Ostatnie książki:

Inwazja ikonoklastów. Filozofia przedstawienia Jacques’a Rancière’a (2012),

Pułapki przedstawienia. Filozofia przez pryzmat praktyk montażu pojęć (2016),

Zarządzanie martwymi. Ironia eschatologii (2019),

Podstawy semiotyki dla kulturoznawców (2021).