Celem jest realizacja projektu grantowego. Przedstawiam główną ideę.

Bohaterowie dzieciństwa
i ich wpływ na kształtowanie kultury
Cel: Interdyscyplinarna diagnoza wpływu lokalnych i uniwersalnych bohaterów, idoli itp. pokoleń urodzonych po II WŚ, co pozwoliłoby lepiej wychwycić i przewidzieć różnorakie zmiany kulturowe. Na podstawie wyłonionych medialnych bohaterów dzieciństwa, przyjrzeć się sposobom radzenia sobie z rzeczywistością. Bohaterowie, na co zwrócili już uwagę Geert i Gert Jan Hofstede (2007), uosabiają wartości bazalne, ukierunkowujące późniejsze cele i wybory życiowe. Pytając o bohaterów, nie pytamy wprost o wartości, unikając w ten sposób pułapki wyborów społecznie aprobowanych; umożliwia nam to dotarcie do rzeczywistych wartości, ukrytych np. pod kostiumem kultowego herosa. Znając system wartości danej osoby można przypuszczać, pod jakim kątem widzenia będzie ona spostrzegać różne aspekty rzeczywistości, jak będzie je interpretować i jakimi motywami będzie się kierować przy wyborze swojej drogi życiowej.
Stan obecny badań: W 2014 roku (w naszym badaniu wzięło udział 200 osób: 134 kobiety i 66 mężczyzn, których zadanie polegało na wypełnieniu specjalnie przygotowanej ankiety) przeprowadziłyśmy pilotażowe badania na temat bohaterów dzieciństwa Polaków pokolenia lat 60., 70., 80., 90. Na tej podstawie powstały trzy artykuły, dwa po angielsku, jeden po polsku [The Picture of Polish Generations on the Basis of the Analysis of Childhood Specific Media Heroes and Values Attributed to Them (A. Doda-Wyszynska, M. Obrębska), w: „Romanian Journal of Population Studies” Vol. VIII, No. 2, 2014, pp. 55 – 74; Glamour – magia czy mistyfikacja? Dawny urok w nowym wymiarze (A. Doda-Wyszynska, M. Obrębska), w: Narcystyczny urok glamour. Bohaterowie i wartości, A. Kisielewska, M. Kostaszuk-Romanowska, A. B. Strawińska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016. ss. 67 – 83; Values and Norms Put to the Test – Childchood Heroes and their Attitude to Suffering (A. Doda-Wyszynska, M. Obrębska), w: Cultural Normativity. Between Philosophical Apriority and Social Practices, (ed.) M. Gołębiewska, Studies Social Sciences, Philosophy and History of Ideas vol. 16, Peter Lang ed., Frankfurt am Main 2017, pp. 181 – 193], co pozwoliło nam wysunąć kilka hipotez badawczych, które należy zweryfikować. Bohaterowie to łącznik między symbolami a rytuałami, który wpływa na naszą osobowość. Bohaterowie lat 60. i 70. z cierpieniem radzą sobie sami lub ze wsparciem bliskich, natomiast od lat 80-tych (Pan Kleks) poprzez 90-te (Super Mario) z kulminacją obecnie (Harry Potter i Percy Jackson) pojawia się magiczna supermoc, która rozwiązuje wszystkie problemy. Pokazuje to bezradność współczesnego dziecięcego bohatera wobec cierpienia i brak wiary w to, że poradzi z nim sobie sam. Wcześniejsze pokolenia zmagały się ze znacznie poważniejszymi problemami (wojna i bieda), a nie przejawiały tak daleko posuniętej bezradności i postawy roszczeniowej, jak pokolenie współczesne.
Dalszy rozwój badań: W badaniach pilotażowych skupiłyśmy się na bohaterach fikcyjnych, teraz chcielibyśmy brać pod uwagę postaci realnie istniejące (gwiazdy muzyki, filmu, znane osobistości ze świata społecznego i świata kultury), w kontekście mody na różnego rodzaju coachów, trenerów osobistych, menadżerów itp.
Organizacja projektu: Zespół (na razie kilkunasto-osobowy) koordynuje badania, spotkania i konferencje, efektem badań są co najmniej dwie książki (jedna relacjonująca stan badań; druga – wynikające z badań prognozy rozwoju kultury i życia społecznego), tłumaczone na język angielski, poza tym kilka prac magisterskich, oraz doktoratów, które odniosą się do wyników badań.
Kompetencje zespołu: filozofowie, psychologowie, kulturoznawcy, artyści, socjologowie studenci, doktoranci, anglista.

obrady z Moniką Obrębską we Francuskim Łączniku w sprawie badań